A Ringatóról


Forrás: Dr. Gállné Gróh Ilona www.ringato.hu
"Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc hónappal a születése előtt. Első percben tréfára vették, de később igazat adtak. Az anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel... még tovább mennék: nem is a gyermek: az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése."
Természetesen Kodály ezen gondolataival akkor még nem a modern kutatásokra gondolt, az anya-magzat kapcsolatanalízisre, hanem arra, hogy minden édesanyának hinnie kell abban, a gyermeke egészséges fejlődése szempontjából fontos már az újszülött számára is énekelni, mondókázni, fontos az édesanya zenei műveltsége.
Ez persze nem azt jelenti, hogy magas szinten kell képzettnek lennie valamennyi édesanyának. Nem csak tanult muzsikus foglalkozhat jól a gyermekével. Minden szülő részt vehet a helyes zenei nevelésben, akiben megvan a jó szándék arra, hogy a gyermekét dalolni szerető, zenét kedvelő emberré nevelje, megóvja a zenei selejttől, és figyelmét az időtálló, szép zene, a művészet felé fordítsa.
Fontos tehát, hogy az édesanyák - hiszen ők töltik a legtöbb időt a gyermekekkel - higgyenek abban, hogy a saját éneklésük, mondókázásuk lelki táplálékul szolgál a kisgyermekük számára. Ne féljenek énekelni, leljék örömüket a dalban, a közös játékban.

A Ringató foglalkozások célja, hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven: zeneileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek meg magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal.
Szeretnénk, ha rájönnének annak igazára, hogy az énekszó, a közös ölbeli játék valóban a kicsinyek "lelki tápláléka" kell, hogy legyen. Cél, hogy a foglalkozások oldott légkörében jó mintát kapjanak az anyukák a legkisebb gyerekek zenei nevelésének a lehetőségeire. Megismerjenek néhány módszertani tudnivalót, anélkül, hogy kimódolt, vagy "tudományoskodó" lenne a közös éneklés és játék.

A harminc perces foglalkozások légköre oldott, felépítése, tartalma előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egy-egy foglalkozáson belül is, de hétről hétre mindig visszatérünk a régebbiekre. Így az édesanyák könnyen megtanulják azokat.
A foglalkozásokon mindig élő énekszó, vagy a foglalkozásvezető, esetleg meghívott vendég pár perces hangszerjátéka csendül fel, zenei felvételeket soha nem hallgatunk. Kerüljük a divatos, múlandó, kevésbé igényes gyerekslágereket is.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a tanítás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. A gyerekek tehát semmiféle feladatot nem kapnak a foglalkozásokon. Nem kell, nem kötelező csinálniuk semmit, nem várjuk azt, hogy valamit teljesítsenek. Ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek.
Ebben az életkorban kitartó figyelemről egyáltalán nem beszélhetünk. A közös éneklés, a játék, a mozgás fő szempont mindenek előtt, de fontos az áhítatos csend is, ami gyakran varázslatként megszületik...

A foglalkozások zenei anyagát a kodályi gondolat szerint válogatjuk.

Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar néphagyományból merítjük. Ezek mindig „kétszemélyes” játékok, a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát tükrözik, még a kisebb óvodások is szívesen játsszák az ilyeneket. Ide tartoznak a lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz-kar-láb-játékok stb.
Valamennyi ölbeli játék egy-egy miniatűr "dráma". Kezdete van, fokozódó feszültsége, majd végül csattanója, örömteli oldódása. A kisgyermek számára ezek a mozgásos-énekes vagy mondókás játékok jelentik a művészeti nevelés csíráit. A játékok érzelmi hatása hozza számukra azt a katarzist, amit a felnőttnek egy színdarab, vers, regény, egy festmény, zenemű vagy bármely más művészeti alkotás jelenthet.
A kisgyermeknek fontos, hogy a hozzá érzelmileg legközelebb álló felnőttel, szülővel, nagyszülővel élje át ezt az örömet.

Miért nem adunk a gyerekeknek ritmushangszereket, egyéb hangkeltő eszközöket a Ringatón? Ezeknek a használata ebben az életkorban csak zajt keltene a foglalkozásokon, és az nem szép. A gyermekek mozgása még nem annyira fejlett, hogy egyöntetűen, jól összehangoltan tudnának "zenélni" ezekkel. Sem megfogni, de még helyesen használni sem tudják a különféle ritmushangszereket. Egyébként is konfliktus forrása lehet, mert a kicsi gyerek nem érti, mi az, hogy megkapja, aztán elvesszük tőle, le kell tennie, mert esetleg következik valami más. Ő talán ragaszkodna ahhoz, amit megfogott. Sőt, a többiek hangszeréhez is ragaszkodna, egy nem elég...
Ismerni kell az életkort! Az ilyen helyezetek megoldása nagyon sok időt venne igénybe a foglalkozás fél órájából, ahol pedig az elsődleges inger, a legfőbb szempont a zene kell, hogy legyen.
Mennyi idős kisgyerekkel lehet jönni a foglalkozásokra? Alsó korhatár tulajdonképpen nincs, várandós mamák is jöhetnek, hiszen a felnőtteknek szól a tanítás, nem a piciknek.
A gyerekeket csak körülvesszük zenei ingerekkel, feladatuk nincs, produkálniuk sem kell semmit, csak "hallani", erre pedig már a néhány hónapos magzat is képes. Vannak olyan ölbeli játékok, amelyeket az ülni, állni, járni tudó babákkal lehet játszani. (Velük is csak akkor, ha kaphatóak rá.) A kisebbek ezeket is csak "hallgatják", vagy a mama a csak gyengéden "höcögteti" picit a babát, a mondóka, dal lüktetésére, ami persze így helyes.
A Ringató foglalkozásokon a gyerekek nincsenek életkor szerint különböző csoportokra osztva.

Szeretettel várjuk tehát a Ringatóra már a néhány hónapos babákat is és minden olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben, aki maga is úgy érzi, fontos, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, aki szeretné bővíteni a dalkincsét.
Akadhatnak, akik önmagukban bátortalanok az éneklésben, és segítségre, vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásaik feloldására vágynak egy közösségben - őket is várjuk!

"Az ének a legszebben kimondott, belülről fakadó szó, a legemelkedettebben formált lelki szépség. Ha énekelsz, nem csak a hangodat formálod, hanem a lelkedet is, s azét is, aki hallgatja."
(Marosi Julianna népdalénekes, népdalgyűjtő)

Miért jó rendszeresen Ringatóra járni?
  • mert a stabil anya-gyermek kapcsolat kialakulásában szerepet játszanak az ölbeli játékok;
  • mert a gyermekek saját zenei anyanyelvükkel találkoznak;
  • mert szép, értékes dalanyaggal és élő énekszóval, hangszerjátékkal vesszük őket körül;
  • mert az első közösségi élményeket az édesanyjukkal élhetik át;
  • mert a zenei képességek fejlődnek;
  • mert a zenei képességek fejlődése hat az érzelmi intelligenciára, az értelmi képességek (emlékezet, figyelem, képzelet, kreativitás...) fejlődésére, a beszéd- és a mozgásfejlődésre is.
  • mert a szülők is átélik a közös éneklés örömét;
  • és mert olyan útravalót kapnak, amely egész életükben elkíséri őket: a zene szeretetét!
Kapcsolat

Gáspárné Kovács Modeszta
06-70-60-90-705
modeszta@ringato.hu

A foglalkozásokkal kapcsolatos hírlevélre személyesen lehet feliratkozni a helyszínek valamelyikén.

A Ringató központi honlapja: www.ringato.hu
Védjegy

A „Ringató foglalkozás" a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegylajstromában a 189 845 sorszámon bejegyzett védjegy.
G. Kovács Modeszta a védjegyhasználói szerződés alapján, R/19. sorszámon Ringató foglalkozás tartására jogosult.
Vissza a lap tetejére